Actinica LotionFÖREBYGGA ICKE-MELANOM HUDCANCER- ACTINICA LOTION

Det finns flera typer av hudcancer, och de flesta kan antingen förebyggas eller upptäckas på ett tidigt stadium och behandlas Det finns två huvudtyper av hudcancer; icke-melanom hudcancer och malignt melanom. Icke-melanom hudcancer, är cancerformer som drabbar hudens övre lager. Termen “icke-melanom” skiljer dessa generellt mer vanliga typer av hudcancer från den mindre vanliga och mer aggressiva form av hudcancer som kallas malignt melanom. De två vanligaste formerna av icke-melanom hudcancer är basalcellscancer och skivepitelcancer. Aktiniska keratoser är ett förstadium till skivepitelcancer. Exponering för solens eller solariers UVstrålning är en starkt bidragande faktor vid utveckling av hudcancer. Det är därför mycket viktigt att skydda huden mot UV-strålning.

Actinica Lotion är en högeffektiv medicinteknisk produkt som skyddar mot ett brett spektrum av UV-strålning; både för UVB- och UVA-strålar. Den är särskilt utvecklad för personer som löper ökad risk att utveckla ickemelanom hudcancer vid exponering för UV-strålning.

En klinisk studie med Actinica Lotion visade vid regelbunden användning under observationstiden på 2 år1:
– 53 procents minskning av aktiniska keratoser
– ingen utveckling av ny invasiv skivepitelcancer

Genom dess kombination av kemiska filter ger Actinica Lotion ett högeffektivt skydd mot både UVB- och UVA strålning och uppfyller kraven för ”mycket högt UV-skydd”.

 

Doseringsschema för Actina Lotion:

 

Köp Actinica Lotion

Actinica® Lotion finns att köpa på nätet. Varorna kommer hem till dig direkt i brevlådan.

 

Actinica Lotion finns också att köpa på följande apotek:

    (Beställs via förfrågan)

    (Beställs via förfrågan)

    (Beställs via förfrågan)

    (Beställs via förfrågan)

 

Referens: 1. Ulrich C et al. Prevention of non-melanoma skin cancer in organ transplant patients by regular use of a sunscreen: a 24 months, prospective, case-control study. Br J Dermatol 2009;161:78-84.

Doseringsschema för Actina Lotion:


Doseringsschema för Actina Lotion:


Ladda ner broschyr: 

VILL DU VETA MER OM ACTINICA LOTION, KAN DU LADDA NED DENNA PATIENTBROSCHYR (PDF)Produktbeskrivning: 

LADDA NED PRODUKTBESKRIVNING (PDF)