• Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Du är här » Nyheter

Nyheter

19 september 2017

Galdermas dotterbolag i Uppsala (Q-Med AB) har idag kallat de fackliga parterna till förhandling om ett förslag på omorganisation. Detta kan även komma att innebära neddragningar vid företagets anläggning i Uppsala, och ett varsel om 40 befattningar har idag lämnats till Arbetsförmedlingen.

Under ett internt möte idag informerades företagets ca 460 anställda om förändringar som företaget bjudit in de fackliga organisationerna att förhandla. Förändringarna är en del av ett globalt förändringsprogram som ägaren Galderma har påbörjat under året.

- De ändringar som vi har föreslagit är en absolut nödvändig förändring av vår organisation och vårt sätt att arbeta, och jag hoppas att vi kan genomföra detta i konstruktiv dialog med de fackliga organisationerna, säger Cecilia Sjöstedt, Site Director.

Målet är att åstadkomma en organisation med effektivare beslutsvägar, större fokus på innovation och affärsutveckling för att nå högre tillväxt och lönsamhet än man har idag. Anläggningen i Uppsala är företagets globala centrum för estetiska och korrigerande behandlingar, och förändringarna ger affärsområdet ett tydligare och starkare mandat att fatta beslut i affärsrelaterade frågor.

- Vi var först i världen med Restylane 1996 och har historiskt haft enorma framgångar, men idag är konkurrensen betydligt tuffare och vi tävlar mot hundratals aktörer runt om i världen, säger Cecilia Sjöstedt. Därför måste vi tänka om, förenkla strukturer och hitta ett helt annat arbetssätt än vi har idag.

Företaget kommer att se över de möjligheter som finns för att minimera uppsägningar av personal genom att fylla vakanser, naturliga avgångar samt bemanning av pågående projekt.

En kallelse till de fackliga organisationerna har idag överlämnats, vilket innebär att parternaplanerar att påbörja en förhandling inom två veckor.

Kontaktpersoner

Mårten Forrest
Kommunikationschef
0768-98 11 06


Galderma, Nestlé Skin Health's affärsverksamhet för medicinska lösningar, skapades 1981 och har idag verksamhet i över 100 länder där man erbjuder en bred portfölj för att behandla en rad olika hudåkommor. Företaget samarbetar med medicinsk expertis i hela världen för att kunna tillgodose de behov av medicinska åtgärder som finns under hela vår livstid. Galderma är ledande inom forskning och utveckling av vetenskapligt baserade och medicinskt beprövade lösningar för hud, hår och naglar. Läs mer på www.galderma.se


Följ oss (global) Följ oss på twitter Följ oss på Linkedin

Vårt ansvar

Vägen mot en ansvarsfull medicinsk hudvård

Läs mer om några av de goda initiativ vi är engagerade i världen över.

Läs mer

Video

We are committed

Se alla videoklipp